https://www.facebook.com/cccsofia2018

11 януари 2021

 

Първият виртуален проект на Китайския културен център за 2021 в София е точно включеното през декември в Списъка на световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО – тайдзи цюен.

 

Тайдзи цюен представя традиционната китайска култура, в неговата основа са диалектиката на Тай-дзи и Ин-Ян в конфуцианската и даоистка философии. Той съчетава промените в Ин-Ян и петте елемента и интегрира в една цялост различни фунции, като самоусъвършенстване, укрепване на организма, самоотбрана и борба. Тай-дзи е традиционно китайско бойно изкуство, което се концентрира върху вътрешното и външно усъвършенстване, баланса между твърдост и мекота. Тай-дзи е неразривно свързан с китайската традиционна медицина, той разкрива добра тренировка като физически упражнения, укрепва организма, служи при самоотбрана, както и оформя характера. Той е наслада от удоволствието да се докоснеш до прекрасното.

 

Представяне на учебните материали

В виртуалната класна стая ще представим разликите между тай-дзи и цигун, теоретичните елементи на тайдзи цюен, основните движения, както и укрепващите организма резултати. Всяко видео е с дължина около 3 минути, езикът на преподаване е български. 

От 11 януари на сайта на Китайския културен център, както и на страниците ни във фейсбук и WeChat ще представим видеа, част от виртуалната класна стая. 

Създадохме специална група във фейсбук (Wushu classes – CCCS), в която обучаващите се ще могат да споделят своя опит, да коментират и комуникират с учителя по тай-дзи.

 

След края на видеата, се надяваме епидемичната ситуация да позволява и да може да организираме офлайн обучение на място.

 

Представяне на учителя

Майстор Stanislav Bagalev е роден е през 1972 година в София и се занимава с бойни изкуства от дете. С ушу се занимава от 1982 година. Преподавал е китайски бойни изкуства в Пловдивски университет като хоноруван преподавател от 1991 до 2012 година. Ученик по тай-дзи цюен е на Грандмайстор Ян Дзюн, който е директен наследник на традицията на Ян. Ученик е по Винг Чун на Грандмайстор Льон Тинг , ученик на известният Ип Ман, личен ученик е на Грандмайстор Керншпехт. Има богат опит като преподавател по тай-дзи и винг чун. През 2019 организира Републиканското първенство по Ушу в Пловдив. Участва в множество национални и международни състезания по тай-дзи и винг чун.

 

  1. 今天的“云端课堂—太极拳课程”将进入第二堂课的学习,学习太极拳的基本手型。

Днес продължаваме с обучението на Тай-дзи, ще започнем с основните движенията на ръцете.

太极拳的手型分掌,拳,钩三种。第一个基本手型是往外打开双手。

В Тай-дзи движенията с ръцете се делят на движения с дланта, юмрука и със свити като кукичка пръсти. Днес ще научим как да разтваряме и събираме ръцете.

学习要点:除杂念,意集中,先心松,后身松,里里外外处处松。

Важно е да сме концентрираме, да изчистим мислите, да отпуснем съзанието си, а оттам и тялото си.

动作要领:头要正,顶要平,颌要收,口要闭,胸要涵,背要拔,肩要沉。手应当与腰,腿,脚的完整动作相适应。

Важното при изпълнението на движението е правилната стойка, правилната позиция на главата, гърба, гърдите и раменете. Движенията на ръцете трябва да са изцяло в хармония с тези на кръста, краката и стъпалата.

下一期,思坦老师将继续教授太极拳的其他基本手型,不见不散!同时,别忘记加入Facebook小组Wushu classes-CCCS,我们在那等你。

 

  1. 今天的“云端课堂—太极拳课程”将进入第三堂课的学习,学习太极拳的第二个基本手型。

Продължаваме с третия урок по тай-дзи, ще се научим как да изпълняваме правилно второто движение с длан.

掌的动作是整体动作的一部分,所以掌的虚实,应当与整体动作的虚实变换相配合。 

Движенията на дланта са важна и неразривна част от цялостното движение в тай-дзи. Правилността на движенията на дланите води до правилност на останалите движения.

学习要点:自然舒展为主,手指不要用力并紧或用力张开,上指间可留有小空隙。

Важно е дланта да е естествено отпусната, нито твърде стегната, нито твърде отпусната, пръстите са естествено разделени.

动作要领:动作时,当吸则吸,当呼则呼,一切通畅自然。

Дишането е много важен елемент, който е тясно свързан със скоростта на движението на ръцете.

下一期,思坦老师将继续教授太极拳的其他基本手型,不见不散!同时,别忘记加入Facebook小组Wushu classes-CCCS,我们在那等你。

 

  1. 今天的“云端课堂—太极拳课程”将进入第四堂课的学习,学习太极拳的第三个基本手法。

Продължаваме с четвъртия урок по тай-дзи, ще се научим как да изпълняваме правилно третото движение с длан.

学习要点:双手向前伸出慢慢推出,眼睛注视前方。

Ръцете бавно се протягат напред, погледът гледа напред

动作要领:强调用意,不用力,每一个动作都要意在其中。

Важна е мисълта за движението, а не движението само по себе си.

思坦老师将继续在Facebook小组Wushu classes-CCCS指导大家太极拳初学的知识,我们在那等你。