Центърът за следдипломна квалификация към НСА „Васил Левски“ организира специализация по УШУ. Обучението ще се провежда в задочна форма, а времетраенето ще бъде три учебни семестъра
Завършилите специализацията и притежаващи висше образование получават професионална квалификация „Треньор по УШУ“
Завършилите специализацията и притежаващи средно образование получават професионална квалификация „Помощник – треньор по УШУ“ (съобразно изискванията на Наредба 2/2017 на ММС)
Желаещите да се включат в курса на обучение е необходимо да подадат заявление по електронен път в сайта на Българска федерация по УШУ (www.bgwuf.org),  не по-късно от 30 Септември 2018 г.
При сформиране на група (15 – 20 човека) всеки подал заявление в оказания по-горе срок ще бъде информиран за всички детайли свързани с обучението: начална дата на първия семестър, семестриална такса, необходими документи за записване и т.н. Семестриалната такса ще бъде около 500 лв.

Заявление за участие