Втори международен семинар с майстор Клаудио Мингарини от Италия бе проведен на 2, 3 и 4 септември в град Стара Загора. Семинарът бе организиран от трите центъра по Тайдзицюан на семейство Ян в България – Стара Загора, София и Пловдив, като в него участваха практикуващи от цялата страна.

Тема на семинара бяха Бутащи ръце и бойни приложения на техниките в Тайдзицюан на семейство Ян, чиито фундаменти майстор Клаудио Мингатини обясни и показа в детайли. Той остана очарован от концентрацията и старанието на участниците в семинара, а в края на тренировъчната програма отбеляза, че всички са усвоили материала много добре.

Майсторът също така остана приятно изненадан от Стара Загора и най-вече от зеленината на града. Той сподели, че много харесва България и чувства българите близки по манталитет на италианците, отбеляза, че усеща приятелство и задружност между различните центрове по Тайдзицюан на семейство Ян в България и това го радва.

За практикуващите изкуството на Тайдзицюан, това бе един приятен край на лятото и полезно начало на новия тренировъчен сезон.