Дипломиране

Историческо събитие в най-новата история на Българска федерация по УШУ се случи на 19 юни 2021г.!

Специализантите от курса по Ушу в Център за Следдипломната квалификация при НСА „Васил Левски“ положиха успешно писмен и практически държавен изпит за придобиване на правоспособност като треньори и помощник-треньори.

Ръководителят на ЦСДК Проф. Бисер Цолов определи специализацията като изграждане на стабилен мост между Национална Спортна Академия и Българска Федерация по Ушу. С успешното завършване на специализацията се полага началото на разкриване на специалност Ушу в ОКС „Бакалавър“ в НСА.

ЦСДК изказва благодарност на президента на Българска Федерация по Ушу – Стефан Колев, на отговорника на групата – Петър Драгоев, и на всички специализанти, за отличната организация и активност в образователния процес. 

Дипломиране 2 НСА Васил Левски