Нов успех за Българската федерация по Ушу! За първи път в България се разкрива образователно квалификационна степен бакалавър „Треньор по УШУ“. Това ще бъде факт от учебната 2022/23 година в Национална спортна академия „Васил Левски“.

В резултат на дългогодишна целенасочена работа на Българска федерация по Ушу, НСА отвари вратите си за всички практикуващи китайски бойни изкуства – УШУ. Това е голям успех за спорта, тъй като досега лисваше система за научна подготовка и образование на треньорски кадри в тази област. 

За старта на новата специалност съществен принос има дипломирането през 2021 година на над 25 водещи инструктори по различни стилове на УШУ от цялата страна по програма за следдипломна квалификация. Ръководителя на Центъра за следдипломна квалификация към НСА „Васил Левски“, проф. Бисер Цолов, оцени високо мотивацията на студентите и потенциала за развитие на новата специалност и подкрепи създаването й.

С поставеното ново начало Българска федерация по УШУ и НСА „Васил Левски“ положиха основите на пътя за научно развитие на УШУ в България и Европа.

Записването на кандидатите за новата специалност започва от 20 юни 2022 г., като може да бъде онлайн или физически в сградата на Ректората в НСА или в бюрата на центъра за кандидатстудентска подготовка в страната. Подготвят се висококвалифицирани кадри, които придобиват права за осъществяване на тренировъчна, мениджърска, спортно-състезателна и учебно-възпитателна дейност във всички държавни и частни структури на спорта. За продобиване на образователна квалификационна степен „Бакалавър“ обучението е  4-годишно в редовна форма, като след успешно полагане на държавен изпит, завършилите получават диплома за висше образование с професионална квалификация „Треньор по УШУ“.

Подробна информация относно записването е налична в сайта на НСА „Васил Левски“ в справочника за кандидат-студенти за 2022/23 година

Да пожелаем успех на новата специалност в изковаването на кадри, които да водят родните спортисти към все по-големи успехи!