Вече са онлайн две официални страници, в които ще се публикува информация за 3-тото световно първенство по Тайчи.

Напомняме на всички, че световното първенство по Тайчичуан (официално название: 3rd World Taijiquan Championships) ще се проведе в град Бургас в края на септември 2018.

Официална Фейсбук страница на състезанието:www.facebook.com/3rdwtqc

Официална уебстраница на състезанието: www.burgas2018.com